Sign In

Grant Schemes

SEJĦIET MIFTUĦA / OPEN CALLS:

Data ta' l-Egħluq: il-Gimgħa 9 ta' Novembru 2012 f'12:00.

APPLIKAZZJONI: AGĦFAS HAWN
GWIDA GHALL-APPLIKANT: AGĦFAS HAWN

    MALTA'S FISHERIES OPERATIONAL PROGRAMME
        EUROPEAN FISHERIES FUNDS 2007 - 2013
        EFF
        PRIORITY AXIS 1

MEASURES FOR THE ADAPTATION OF THE MALTESE FISHING FLEET
PERMANENT CESSATION OF FISHING ACTIVITIES SCHEME

Closing Date:  Friday 9th November at 12.00 noon.

APPLICATION FORM: CLICK HERE
GUIDELINES: CLICK HERE

 

 
 
SEJĦIET MAGĦLUQA / CLOSED CALLS:
 
    PROGRAMM OPERATTIV TAS-SAJD MALTI
        FOND EWROPEW GĦAS-SAJD 2007 - 2013
        FES
        PRIJORITÀ NUMRU 1
        MIŻURA GĦALL-ADATTAMENT TAL-FLOTTA KOMUNITARJA TAS-SAJD MALTIJA
        SKEMA TA' WAQFIEN PERMANENTI TAL-ATTIVITAJIET TAS-SAJD
    Data ta' l-Egħluq: Il-Gimgħa 9 ta' Settembru 2011 sa nofsinhar
 
APPLIKAZZJONI: AGĦFAS HAWN
GWIDA GĦALL-APPLIKANT: AGĦFAS HAWN
 
    MALTA'S FISHERIES OPERATIONAL PROGRAMME
        EUROPEAN FISHERIES FUNDS 2007 - 2013
        EFF
        PRIORITY AXIS 1
        MEASURES FOR THE ADAPTATION OF THE MALTESE FISHING FLEET
        PERMANENT CESSATION OF FISHING ACTIVITIES SCHEME
 
    Closing date: Friday 9th September 2011 by 12.00 noon
  
APPLICATION: CLICK HERE
GUIDELINES: CLICK HERE   
 
 

 

    PROGRAMM OPERATTIV TAS-SAJD MALTI
        FOND EWROPEW GĦAS-SAJD 2007 - 2013
        FES
        PRIJORITÀ NUMRU 1
        MIŻURA GĦALL-ADATTAMENT TAL-FLOTTA KOMUNITARJA TAS-SAJD MALTIJA
 
SKEMA TA' WAQFIEN PERMANENTI TAL-ATTIVITAJIET TAS-SAJD (Għall-Bastimenti Tas-Sajd sa tul ta' 11.99 metri u Għall-Bastimenti Tas-Sajd b'tul aktar min 12 -il metru):
 
APPLIKAZZJONI: AGĦFAS HAWN
GWIDA GHALL-APPLIKANT: AGĦFAS HAWN
 
    MALTA'S FISHERIES OPERATIONAL PROGRAMME
        EUROPEAN FISHERIES FUNDS 2007 - 2013
        EFF
        PRIORITY AXIS 1
        MEASURES FOR THE ADAPTATION OF THE MALTESE FISHING FLEET
 
PERMANENT CESSATION OF FISHING ACTIVITIES SCHEME (For Fishing Vessels less than 11.99 metres overall in length and For Fishing Vessels longer than 12 metres overall in length):
 
APPLICATION FORM: CLICK HERE
GUIDELINES: CLICK HERE
 
   
 
    PROGRAMM OPERATTIV TAS-SAJD MALTI
        FOND EWROPEW GĦAS-SAJD 2007 - 2013
        FES
        PRIJORITÀ NUMRU 1
        MIŻURA GĦALL-ADATTAMENT TAL-FLOTTA KOMUNITARJA TAS-SAJD MALTIJA
 
SKEMA T'INVESTIMENT ABBORD BASTIMENTI TAS-SAJD U SELETTIVITÀ:
 
APPLIKAZZJONI: AGĦFAS HAWN
GWIDA GHALL-APPLIKANT: AGĦFAS HAWN
 
    MALTA'S FISHERIES OPERATIONAL PROGRAMME
        EUROPEAN FISHERIES FUNDS 2007 - 2013
        EFF
        PRIORITY AXIS 1
        MEASURES FOR THE ADAPTATION OF THE MALTESE FISHING FLEET
 
INVESTMENT ON BOARD FISHING VESSEL AND SELECTIVITY SCHEME:
 
APPLICATION FORM: CLICK HERE
GUIDELINES: CLICK HERE
 
 
 
 
    PROGRAMM OPERATTIV TAS-SAJD MALTI
        FOND EWROPEW GĦAS-SAJD 2007 - 2013
        FES
        PRIJORITÀ NUMRU 2
        AKWAKULTURA, PROĊESSAR U SWIEQ TAL-ĦUT U PRODOTTI TAL-AKWAKULTURA
        SKEMA T'INVESTIMENT FIL-PROĊESSAR U SWIEQ:
 
APPLIKAZZJONI: AGĦFAS HAWN
GWIDA GĦALL-APPLIKANT: AGĦFAS HAWN
 
    MALTA'S FISHERIES OPERATIONAL PROGRAMME
        EUROPEAN FISHERIES FUNDS 2007 - 2013
        EFF
        PRIORITY AXIS 2
        AQUACULTURE, PROCESSING AND MARKETING OF FISHERY AND AQUACULTURE PRODUCTS
        INVESTMENT IN PROCESSING AND MARKETING SCHEME:
 
APPLICATION FORM: CLICK HERE
GUIDELINES: CLICK HERE