Miżura 10 – Agroambjent-Klima (Measure 10 - Agri-environment-climate)
Navigate Up
Sign In

Miżura 10 – Agroambjent-Klima (Measure 10 - Agri-environment-climate)

Guidelines
 
 

Kjarifika rigward il-benefiċċjarji taħt il-Mizura 10.1 Agro-ambjent Klima (AECMs) Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2014-2020 (PŻR 2014-2020), marbuta ma l-obbligi ta’ taħriġ u servizz ta’ pariri. 

L-Awtorità ta’ Ġestjoni tixtieq tfakkar lill-benefiċjarji kollha tal-AECMs dwar l-obbligu li jattendu taħriġ u jirċievu servizz ta’ parir relavanti għall-AECMs hekk kif speċifikat mill-Awtorità ta’ Ġestjoni.

Matul il-perjodu tal-impenn (normalment 5 snin), il-bidwi/bdiewa marbuta ma’ l-istess impenn irridu jaraw li jkun hemm ta’ l-anqas parteċipazzjoni waħda taħt it-taħriġ u oħra taħt is-servizz tal-pariri. Għaldaqstant, f’każ ta’ transferiment ta’ impenn minn benefiċjarju għall-ieħor, jekk dan l-obbligu jkun għadu ma ġiex sodisfatt mill-benefiċjarju oriġinali, it-tieni benefiċjarju iġorr l-obbligu li jissodisfa min naħa tiegħu /tagħha dan jew dawn l-obbligi pendent

13th May 2022

Notifika lill-benefiċċjarji taħt il-Mizura 10.1 Agri-ambjent Klima Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2014-2020 (PŻR 2014-2020)

 L-Awtorità ta’ Ġestjoni qed tinforma lill-benefiċjarji kollha ta’ AECM1, li bbażat fuq rapport tekniku marbut maċ-ċirkostanzi eċċezzjonali tax-xita f’dawn l-aħħar xhur għal din is-sena (2022), qed jingħata permess biex jinħartu d-dwieli u l-għelieqi b’siġar tal-frott, mid-data ta’ din in notifika (li hija qabel id-data stabbilita fil-Linji Gwida, cioe il-15 ta’ Marzu).

08 ta’ Marzu 2022​

Notifika taħt il-Miżura 10.1 Agri-ambjent Klima Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2014-2020 (PŻR 2014-2020)

L-Awtorità ta’ Ġestjonu tixtieq tavża li sakemm ma jiġix notifikat mod ieħor fuq din is-sit, din is-sena  mhux ser ikunu qed jintlaqgħu applikazzjonijiet waqt ir-request period għal impenji ġodda taħt Miżura 10.1 Agri-ambjent Klima (AECMs).

16 ta' Ġunju 2021​


Notifika lill-benefiċċjarji taħt il-Mizura 10.1 Agri-ambjent Klima Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2014-2020 (PŻR 2014-2020)

L-Awtorità ta’ Ġestjonu qed tinforma lill-benefiċjarji kollha ta’ AECM1 li minħabba ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali, għal din is-sena biss jistgħu jinħartu d-dwieli u l-għelieqi b’siġar tal-frott, mid-data ta’ din in notifika (li hija qabel id-data stabbilita fil-Linji Gwida, cioe il-15 ta’ Marzu).

26 ta’ Frar 2021

 

Nota lill-benefiċċjarji taħt il-Mizura 10.1 Agri-ambjent Klima tal-Programm tal-Iżvilupp Rurali 2014-2020 rigward l-obbligu ta’ taħriġ u parir (advice and training)

L-Awtorità ta’ Ġestjoni qed tagħmel referenza għan-nota datata 12 ta’ Marzu 2020 fuq din il-websajt. Billi ċ-ċirkostanzi relatati mal-COVID-19 għadhom applikabbli, u liema sitwazzjoni u ċirkostanzi jmorru lil hinn mill-kontroll tal-benefiċċjari taħt il-miżura 10.1, l-estensjoni tal-perjodu għall-obbligu li benefiċjarji jieħdu taħriġ u parir qed tiġi estiża u ser tkun qed tibqa’ valida sal-kampanja ta‘ ħlas tas-sena 2022. Din l-estensjoni tibqa valida sakemm l-Awtorità ta’ Ġestjoni tinforma mod ieħor. 

20th January 2021

Notifika lill-benefiċċjarji taħt il-Mizura 10.1 Agri-ambjent Klima Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2014-2020 (PŻR 2014-2020)
 
L-Awtoritá ta’ Ġestjoni fi ħdan id-Diviżjoni għall-Fondi u Programmi, Segretarjat Parlamentari għall-Fondi Ewropej  qed tinnotifika lill-benefiċjarji taħt il-miżura 10.1 Agroambjent Klima li bħalissa hemm il-possibilita’ li s-servizz ta’ konsulenza jiġi iffinanzjat taħt miżura 2.1: ‘Appoġġ għal għajnuna biex tibbenfika minn servizzi konsultattivi’ tal-PŻR 2014-2020

Lista ta’ servizzi konsultattivi tal-biedja  li huma iffinanzjati mill-PŻR 2014-2020  jinsabu fil-lista hawn taħt:
 

 

Numru ta' referenza tal- Farm Advisory Service Registration Board (FASRB)

 

Isem sħieħ

tal-fornitur tas-Servizz konsultattiv (iffinanzjati  taħt il-programm tal-iżvilupp rurali għal Malta 2014-2020)

 

Numru ta’ kuntatt tar-

rappreżentant tal-fornitur tas-Servizz konsultattiv

 

 

FASRB01/2019

 

 

AgriConnect FAS

 

 2180 4984

 
Din il-lista tinkludi biss dawk is-servizzi konsultattivi li qed joffru  servizz konsultattiv iffinanzjat taħt il- PŻR 2014-2020. Għal-lista kollha ta’ fornituri ta’ servizz konsultattivi li huma rreġistrati mal-awtoritá kompetenti (il-Farm Advisory Service Review Board (FASRB)), tista żżur il-websajt tal-aġenzija tal-pagamenti:
 
 

Notification: Obligatory advisory services received by M10.1 beneficiaries 

For AECM Commitments under the Rural Development Programme 2014-2020 starting in 2018, only advisory services from a recognised Farm Advisory Service referred to in article 12 to 14 of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78,(EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008, encompassing Agri-environment Climate Measures and compliance to statutory requirements will be accepted. 


26th October 2020 

Nota lill-benefiċċjarji taħt il-Mizura 10.1 Agri-ambjent Klima (AECM) numru 3 tal-Programm tal-Iżvilup Rural 2014-2020

L-Awtoritá ta’ Ġestjoni tixtieq tavża li minħabba s-sitwazzjoni u ċ-ċirkostanzi kurrenti kif ukoll ta’ l-ahhar gimgħat relatati mal-COVID-19, liema sitwazzjoni u ċirkostanzi jmorru lil hinn mill-kontroll tal-benefiċċjari taħt il-Mizura AECM 3, qed tingħata eżenzjoni fuq l-ispezzjoni fuq il-kaxex tan-naħal mis-soċjetajiet apikulturali li jsiru kull sena bħala wiehed mill-obbligi taħt Il-miżura 10.1 Agri-ambjent Klima (AECM) numru 3. Din tapplika għall-kampanja tal-Pagamenti tas-sena 2020 biss u bl-ebda mod ma timpatta kwalunkwe obbligu  li l-benefiċċjarji għandhom marbuta mal-miżura jew ma’ entitajiet responsabbli oħra.

22 ta’ April 2020

NOTICE: Obligatory AECM Training courses (RDP M10.1 Beneficiaries)

The Managing Authority would like to inform AECM beneficiaries who are currently participating in training courses being delivered through MCAST, that in view of the press release PR200465 by the Department of Information issued 12/03/2020 (https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2020/March/12/pr200465.aspx), the sessions are being postponed until further notice. 
Beneficiaries who had the obligation to attend the training and/or advice under Measure 10.1 and such obligation had to be completed by payment campaign 2020 will be granted an extension. This extension will be valid until the MA advises otherwise on its website.

 

 

12th March 2020

Notification for AECM 1 08 February 2020

The Managing Authority and the Agriculture and Rural Payments Agency are hereby informing all AECM1 beneficiaries that in view of the limited rainfall currently being experienced by the Maltese Islands, no penalties will apply for the tilling of vineyards and orchards carried out from the date of this notification (before the stipulated date in the Guidelines: 15th of March 2018). This notification is valid only for calendar year 2020. 

Notifika għall-AECM 1 08 ta’ Frar 2020

L-Awtorità ta’ Ġestjonu u l-Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali jinformaw lill-benefiċjarji kollha ta’ AECM1 li minħabba nuqqas ta’ xita fil-Gżejjer Maltin, jistgħu jinħartu d-dwieli u l-għelieqi b’siġar tal-frott, mid-data ta’ din in notifika (li hija qabel id-data stabbilita fil-Linji Gwida, il-15 ta’ Marzu 2020), mingħajr ma jinkorru penali.  Dan l-avviż jgħodd biss għas-sena 2020.​

Notification

The Managing Authority and the Agriculture and Rural Payments Agency are hereby informing all AEM4 and AECM1 beneficiaries that in view of the limited rainfall currently being experienced by the Maltese Islands, no penalties will apply if tilling in vineyards and orchards is carried out from the date of this notification (therefore before the date stipulated in the Guidelines, namely the 15th of March 2018). This notification is valid only for calendar year 2018.  

02 February 2018

Notifika

L-Awtorità ta’ Ġestjonu u l-Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali jinformaw lill-benefiċjarji kollha ta’ AEM4 u AECM1 li minħabba nuqqas ta’ xita fil-Gżejjer Maltin, jistgħu jinħartu d-dwieli u l-għelieqi b’siġar tal-frott, mid-data ta’ din in notifika (li hija qabel id-data stabbilita fil-Linji Gwida, il-15 ta’ Marzu 2018), mingħajr ma jinkorru penali.  Dan l-avviż jgħodd biss għas-sena 2018.​

02 ta’ Frar 2018 


 

List of Registered Advisors
 
 
The list of registered advisors can be accessed on the Plant Health Directorate website which can be accessed on the link below:
 
 
Advisors are available for the following Agri-Environment-Climate Measures:
 
     AECM 4 Measure for the implementation of an Integrated Pest Management Plan targeting Vineyards and Orchards
 
     AECM 5  Measure for the implementation of a soil management and conservation plan on a parcel
 
     AECM 6 Measure for the integration and maintenance of the Maltese Black Chicken
​​​​​​​​​​​​