Sign In

Miżura 10 – Agroambjent-Klima

Guidelines
 
 
 
 
 ​

Notification for AECM 1 08 February 2020

The Managing Authority and the Agriculture and Rural Payments Agency are hereby informing all AECM1 beneficiaries that in view of the limited rainfall currently being experienced by the Maltese Islands, no penalties will apply for the tilling of vineyards and orchards carried out from the date of this notification (before the stipulated date in the Guidelines: 15th of March 2018). This notification is valid only for calendar year 2020. 


 

Notifika għall-AECM 1 08 ta’ Frar 2020

L-Awtorità ta’ Ġestjonu u l-Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali jinformaw lill-benefiċjarji kollha ta’ AECM1 li minħabba nuqqas ta’ xita fil-Gżejjer Maltin, jistgħu jinħartu d-dwieli u l-għelieqi b’siġar tal-frott, mid-data ta’ din in notifika (li hija qabel id-data stabbilita fil-Linji Gwida, il-15 ta’ Marzu 2020), mingħajr ma jinkorru penali.  Dan l-avviż jgħodd biss għas-sena 2020.​

 

 

Notification

 

The Managing Authority and the Agriculture and Rural Payments Agency are hereby informing all AEM4 and AECM1 beneficiaries that in view of the limited rainfall currently being experienced by the Maltese Islands, no penalties will apply if tilling in vineyards and orchards is carried out from the date of this notification (therefore before the date stipulated in the Guidelines, namely the 15th of March 2018). This notification is valid only for calendar year 2018. 

 

02 February 2018

 

Notifika

L-Awtorità ta’ Ġestjonu u l-Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali jinformaw lill-benefiċjarji kollha ta’ AEM4 u AECM1 li minħabba nuqqas ta’ xita fil-Gżejjer Maltin, jistgħu jinħartu d-dwieli u l-għelieqi b’siġar tal-frott, mid-data ta’ din in notifika (li hija qabel id-data stabbilita fil-Linji Gwida, il-15 ta’ Marzu 2018), mingħajr ma jinkorru penali.  Dan l-avviż jgħodd biss għas-sena 2018.​

 

02 ta’ Frar 2018

 
List of Registered Advisors
 
 
The list of registered advisors can be accessed on the Plant Health Directorate website which can be accessed on the link below:
 
 
Advisors are available for the following Agri-Environment-Climate Measures:
 
     AECM 4 Measure for the implementation of an Integrated Pest Management Plan targeting Vineyards and Orchards
 
     AECM 5  Measure for the implementation of a soil management and conservation plan on a parcel
 
     AECM 6 Measure for the integration and maintenance of the Maltese Black Chicken
​​​​