Navigate Up
Sign In

Miżura 10 – Agroambjent-Klima (Measure 10 - Agri-environment-climate)

Guidelines
 
 

Nota lill-benefiċċjarji taħt il-Mizura 10.1 Agri-ambjent Klima (AECM) numru 3 tal-Programm tal-Iżvilup Rural 2014-2020

L-Awtoritá ta’ Ġestjoni tixtieq tavża li minħabba s-sitwazzjoni u ċ-ċirkostanzi kurrenti kif ukoll ta’ l-ahhar gimgħat relatati mal-COVID-19, liema sitwazzjoni u ċirkostanzi jmorru lil hinn mill-kontroll tal-benefiċċjari taħt il-Mizura AECM 3, qed tingħata eżenzjoni fuq l-ispezzjoni fuq il-kaxex tan-naħal mis-soċjetajiet apikulturali li jsiru kull sena bħala wiehed mill-obbligi taħt Il-miżura 10.1 Agri-ambjent Klima (AECM) numru 3. Din tapplika għall-kampanja tal-Pagamenti tas-sena 2020 biss u bl-ebda mod ma timpatta kwalunkwe obbligu  li l-benefiċċjarji għandhom marbuta mal-miżura jew ma’ entitajiet responsabbli oħra.

22 ta’ April 2020

NOTICE: Obligatory AECM Training courses (RDP M10.1 Beneficiaries)

The Managing Authority would like to inform AECM beneficiaries who are currently participating in training courses being delivered through MCAST, that in view of the press release PR200465 by the Department of Information issued 12/03/2020 (https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2020/March/12/pr200465.aspx), the sessions are being postponed until further notice. 
Beneficiaries who had the obligation to attend the training and/or advice under Measure 10.1 and such obligation had to be completed by payment campaign 2020 will be granted an extension. This extension will be valid until the MA advises otherwise on its website.

12th March 2020

Notification for AECM 1 08 February 2020

The Managing Authority and the Agriculture and Rural Payments Agency are hereby informing all AECM1 beneficiaries that in view of the limited rainfall currently being experienced by the Maltese Islands, no penalties will apply for the tilling of vineyards and orchards carried out from the date of this notification (before the stipulated date in the Guidelines: 15th of March 2018). This notification is valid only for calendar year 2020. 

Notifika għall-AECM 1 08 ta’ Frar 2020

L-Awtorità ta’ Ġestjonu u l-Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali jinformaw lill-benefiċjarji kollha ta’ AECM1 li minħabba nuqqas ta’ xita fil-Gżejjer Maltin, jistgħu jinħartu d-dwieli u l-għelieqi b’siġar tal-frott, mid-data ta’ din in notifika (li hija qabel id-data stabbilita fil-Linji Gwida, il-15 ta’ Marzu 2020), mingħajr ma jinkorru penali.  Dan l-avviż jgħodd biss għas-sena 2020.​

Notification

The Managing Authority and the Agriculture and Rural Payments Agency are hereby informing all AEM4 and AECM1 beneficiaries that in view of the limited rainfall currently being experienced by the Maltese Islands, no penalties will apply if tilling in vineyards and orchards is carried out from the date of this notification (therefore before the date stipulated in the Guidelines, namely the 15th of March 2018). This notification is valid only for calendar year 2018.  

02 February 2018

Notifika

L-Awtorità ta’ Ġestjonu u l-Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali jinformaw lill-benefiċjarji kollha ta’ AEM4 u AECM1 li minħabba nuqqas ta’ xita fil-Gżejjer Maltin, jistgħu jinħartu d-dwieli u l-għelieqi b’siġar tal-frott, mid-data ta’ din in notifika (li hija qabel id-data stabbilita fil-Linji Gwida, il-15 ta’ Marzu 2018), mingħajr ma jinkorru penali.  Dan l-avviż jgħodd biss għas-sena 2018.​

02 ta’ Frar 2018 


 

List of Registered Advisors
 
 
The list of registered advisors can be accessed on the Plant Health Directorate website which can be accessed on the link below:
 
 
Advisors are available for the following Agri-Environment-Climate Measures:
 
     AECM 4 Measure for the implementation of an Integrated Pest Management Plan targeting Vineyards and Orchards
 
     AECM 5  Measure for the implementation of a soil management and conservation plan on a parcel
 
     AECM 6 Measure for the integration and maintenance of the Maltese Black Chicken
​​​​​​​​