Navigate Up
Sign In

Miżura 2 – Servizzi konsultattivi, ġestjoni tal-azjendi agrikoli u servizzi ta' skambju tal-azjendi agrikoli (Measure 2 - Advisory services, farm management and farm relief services)