Navigate Up
Sign In

Sotto Miżura 6.1 – Għajnuna tal-Bidu għall-bdiewa żgħażagħ (Sub-Measure 6.1 - Business start-up aid for young farmers)

 
 
     Guidanc​e Notes for Applications for funding under Measure 6.1: Business start up aid for young farmers - version 1.5​
 
     Application For​m for funding under Measure 6.1 : Business start up aid for young farmers version 1.5
 
     Guidance notes for Business Plan under Measures 6.1: Business start up aid for young farmers

     FAQ's​​ (last updated on 4th December 2019)

    Għajnuna biex jiġu stabbiliti negozji għal bdiewa żgħażagħ - Mizura 6.1​​​