Sotto Mizura 2.1 – Appoġġ għall-Użu ta’ Servizzi ta’ Konsulenza (Sub-Measure 2.1 - Support to help benefitting from the use of advisory services)
Navigate Up
Sign In

Sotto Mizura 2.1 – Appoġġ għall-Użu ta’ Servizzi ta’ Konsulenza (Sub-Measure 2.1 - Support to help benefitting from the use of advisory services)

 

     Guidance Notes for Applications for Funding under Measure 2.1 – ‘Support to help Benefiting from the Use of Advisory Services’ – Version 1.2
 
     Application Form for funding under Measure 2.1 – ‘Support to help Benefiting from the Use of Advisory Services’ – Version 1.1
 
     FAQ's
 
Notifika lill-benefiċċjarji taħt il-Mizura 10.1 Agri-ambjent Klima Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2014-2020 (PŻR 2014-2020)
 
L-Awtoritá ta’ Ġestjoni fi ħdan id-Diviżjoni għall-Fondi u Programmi, Segretarjat Parlamentari għall-Fondi Ewropej  qed tinnotifika lill-benefiċjarji taħt il-miżura 10.1 Agroambjent Klima li bħalissa hemm il-possibilita’ li s-servizz ta’ konsulenza jiġi iffinanzjat taħt miżura 2.1: ‘Appoġġ għal għajnuna biex tibbenfika minn servizzi konsultattivi’ tal-PŻR 2014-2020
 
Lista ta’ servizzi konsultattivi tal-biedja  li huma iffinanzjati mill-PŻR 2014-2020  jinsabu fil-lista hawn taħt:
 
 
 
Numru ta' referenza tal- Farm Advisory Service Registration Board (FASRB)
 
Isem sħieħ
tal-fornitur tas-Servizz konsultattiv (iffinanzjati  taħt il-programm tal-iżvilupp rurali għal Malta 2014-2020)
 
Numru ta’ kuntatt tar-
rappreżentant tal-fornitur tas-Servizz konsultattiv
 
 
FASRB01/2019
 
 
 
AgriConnect FAS
 
 
 
2180 4984
 
Din il-lista tinkludi biss dawk is-servizzi konsultattivi li qed joffru  servizz konsultattiv iffinanzjat taħt il- PŻR 2014-2020. Għal-lista kollha ta’ fornituri ta’ servizz konsultattivi li huma rreġistrati mal-awtoritá kompetenti (il-Farm Advisory Service Review Board (FASRB)), tista żżur il-websajt tal-aġenzija tal-pagamenti:
 

 18 ta' Novembru 2020
 
 
Notice: Measure 2.1 Closure
 
The Director General of the Funds and Programmes Division, within the Parliamentary Secretariat for European Funds and Social Dialogue announces that in line with section 1.11 - 'Calls Procedure' of the guidelines for sub-measure 2.1, the Managing Authority notifies the closure of the ongoing call on the 18th July 2019. The call will be re-issued in due course. 
 
                                                                                                                                                             15th July 2019
 
​​